หนูน้อยสุขภาพดี

« 1 ของ 3 »

โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา จัดกิจกรรม “หนูน้อยสุขภาพดี” โดยมีทันตแพทย์จากมหาวิทยาลัยบอร์กโดซ์ ประเทศฝรั่งเศส มาให้ความรู้วิธีการแปรงฟันที่ถูกต้อง การรักษาสุขภาพช่องปาก การตรวจสุขภาพช่องปาก พร้อมกับการเคลือบฟลูออไรด์ให้กับนักเรียนจำนวน 32 คน เด็ก ๆ ยิ้มชอบใจที่ฟันสะอาดและแข็งแรง.. ในโอกาสนี้ เด็กกำพร้ารุ่นอนุบาลของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา 11 คน ก็ได้ร่วมกิจกรรมด้วย.. ขอขอบคุณทันตแพทย์จบใหม่ทั้งสี่ท่าน รวมถึงบริษัทต่าง ๆ ในฝรั่งเศส ที่ได้บริจาคอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ครับ/ค่ะ

Facebooktwittergoogle_plusmail