ศึกษานอกสถานที่

« 1 ของ 3 »

โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ในความดูแลของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน โดยพาน้อง ๆ นักเรียนเดินทางไปยังแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในจังหวัดชลบุรี ได้แก่ วัดแสนสุข พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบางแสน และสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา รวมถึงการเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ต้นกล้วย ที่ศูนย์เกษตรกรรมทหารเรือ บางพระ.. เด็ก ๆ ได้รับทั้งความสนุกสนาน ตื่นตาตื่นใจ ตลอดจนได้มีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น

Facebooktwittergoogle_plusmail