ร่วมงานวิชาการ รสจ.

« 1 ของ 2 »

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “งานวิชาการสัมพันธ์ รสจ. (ภาคตะวันออก) ครั้งที่ 27 ปีการศึกษา 2559” ในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหารธุรกิจ โดยการร่วมแข่งขัน 5 รายการ นักเรียนได้รับรางวัลดังนี้  เหรียญทองจากการแข่งต่อเลโก้ และการทอยเบี้ยแสนสนุก  ตลอดจนเหรียญเงินจากการแข่งวาดภาพระบายสีเทียน การฉีกปะกระดาษ และการปั้นดินน้ำมัน  ในโอกาสเดียวกันนี้ คุณครูศรีกันยา ขำเจริญ เป็นหนึ่งในบรรดาครูของ รสจ. ที่ได้รับรางวัล “ครูดีมีคุณภาพ” จากพระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี  ขอร่วมยินดีและขอพระอวยพรให้คุณครูศรีก้าวหน้าในการงานและชีวิตครอบครัวยิ่ง ๆ ขึ้นไปครับ/ค่ะ

Facebooktwittergoogle_plusmail