ถวายเทียนพรรษา

« 1 ของ 4 »

“ถวายเทียนพรรษา” คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา พร้อมด้วยสมาชิกรุ่นอนุบาล และคุณครูผู้ดูแลจากบ้านเด็กกำพร้า แต่งกายสวยงามในชุดลายดอก เดินทางไปถวายเทียนเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ที่วัดบางละมุง อ. บางละมุง จ. ชลบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ก.ค. 57 เด็กๆ ตื่นเต้นกับกิจกรรมครั้งนี้มาก โดยได้เรียนรู้เกี่ยวกับวันสำคัญทางพุทธศาสนา และฟังเทศน์ฟังธรรมที่วัด เทียนที่ถวายจะเป็นประโยชน์สำหรับพระภิกษุสงฆ์ในการจุดบูชาตลอด 3 เดือนของกำหนดเวลาเข้าพรรษาประจำปี 2557 ที่กำลังมาถึงในอีก 2 วันนี้ นอกจากนี้ เด็กๆ ได้ใช้โอกาสนี้ เรียนรู้การสืบสานวัฒนธรรมไทยและอนุรักษ์ประเพณีของไทยด้วย

Facebooktwittergoogle_plusmail