Monthly Archives: มิถุนายน 2017

วันไหว้ครู

โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา จัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 โดยมีครูอังคณา กำเหนิดโทน ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานในพิธีและให้โอวาทกับเด็ก ๆ ทั้งของโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา และมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา จากนั้น เด็ก ๆ ร่วมกล่าวคำปฏิญาณตนของนักเรียน ขับร้องบทสวดไหว้ครู และนำพานพุ่มที่ประดับอย่างสวยงามและมีความหมาย ตลอดจนดอกไม้สด ทยอยมอบให้คุณครูทั้งชาวไทยและต่างชาติ และกราบแสดงความเคารพ และความขอบคุณที่มีต่อคุณครู ที่เป็นทั้งครู พ่อ และแม่ ให้กับเด็ก ๆ  พิธีผ่านไปอย่างเรียบร้อย ด้วยการมีส่วนร่วมอย่างตั้งใจของเด็ก ๆ  และเสร็จสิ้นหลังจากน้อง ๆ ได้รับขนมจากครูอังคณา และครูศรีกันยา..

» Read more

“หนูน้อยรักสุขภาพ ครั้งที่ 1”

คณะครูของโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ได้จัดโครงการหนูน้อยรักสุขภาพ ครั้งที่ 1 ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 โดยมี 4 ฐานกิจกรรม ได้แก่ 1. ฐานแปรงฟัน 2. ฐานล้างมือ 3. ฐานอาหารดีมีประโยชน์ และ 4. ฐานกำจัดเหา เพื่อให้เด็ก ๆ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตนเอง  ผ่านทางการเรียนรู้อย่างสนุกสนานและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม

» Read more

ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1

โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ได้จัดการประชุมผู้ปกครองในช่วงต้นของปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โดยมีคุณพ่อวีระ ผังรักษ์ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียน กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง เสนอมุมมองแง่คิดใหม่ ๆ และให้กำลังใจกับผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเป็นเด็กพิเศษ จากนั้น ครูอังคณา กำเหนิดโทน ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เล่าประวัติความเป็นมาของโรงเรียน และแนะนำคณาจารย์ ต่อด้วยการชี้แจงเกี่ยวกับหลักสูตร งานวิชาการ กิจกรรมต่าง ๆในโรงเรียน และการดูแลรักษาเครื่องช่วยฟัง โดยครูอนิรุจน์ ไชยเจริญ และครูสิริกันย์ กอแจงกลาง  ทั้งนี้ บรรดาผู้ปกครองจำนวน 40 ท่าน มีโอกาสได้ทำความรู้จักกัน เพื่อประโยชน์ในอนาคตด้วย

» Read more