Monthly Archives: พฤษภาคม 2017

สัปดาห์แรก

โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา เปิดภาคเรียนแรกของปีการศึกษา 2560 ด้วยเด็กนักเรียนจำนวน 42 คน รวมถึงน้องวัย 3 ขวบจากบ้านเด็กกำพร้า พัทยา โดยในสัปดาห์แรก น้อง ๆ รุ่นอนุบาล 2 และ 3 เริ่มเข้าเรียนกันอย่างพร้อมเพรียง แต่เด็กใหม่จำนวน 11 คน ยังทยอยกันเดินทางมาจากจังหวัดต่าง ๆ  อยู่

» Read more