Monthly Archives: ตุลาคม 2016

ทัศนศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนาจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ สวนนงนุช พัทยา ในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559 โดยในช่วงเช้า เด็ก ๆ ได้ร่วมกิจกรรมโครงการรักษ์ต้นไม้ลดโลกร้อน เรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ในบรรยากาศร่มรื่น และในช่วงบ่าย น้อง ๆ เข้าชมการแสดงบนเวทีชุดพิเศษต่าง ๆ ของบรรดาศิลปิน และการโชว์ช้างแสนรู้ด้วย

» Read more