Monthly Archives: มิถุนายน 2016

วันไหว้ครู 2559

โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา จัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2559 ระหว่างเวลา 09.00-10.00 น. ณ ห้องประชุมมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โดยมีคุณพ่อวีระ ผังรักษ์ ผู้จัดการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก ๆ ได้แสดงความรักความกตัญญูต่อบรรดาครูที่ให้ความรู้  อบรมสั่งสอนให้เป็นเด็กดี ตลอดจนให้เด็ก ๆ ได้รู้จักวันสำคัญ สุดท้ายคุณพ่อได้ให้โอวาทกับเด็กๆ “ให้เด็ก ๆ ตั้งใจเรียนและเป็นเด็กดีของครู”  ทั้งนี้ น้อง ๆ รุ่นอนุบาลในบ้านเด็กกำพร้า พัทยา และครูอาจารย์ได้เข้าร่วมพิธีด้วย

» Read more