Monthly Archives: มกราคม 2016

เล่านิทานภาษามือ

เป็นครั้งที่สองในปีการศึกษา 2558 ที่โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนาจัดกิจกรรมเล่านิทานภาษามือ โดยในครั้งนี้มีเด็ก ๆ จำนวน 7 คน ร่วมกันเล่าเรื่อง “ผักกาดยักษ์” ด้วยภาษามือและท่าทาง นำความสนุกสนานและประทับใจมาสู่เพื่อน ๆ และคุณครูทุกท่าน  ขอขอบคุณผู้ฝึกสอน คือ คุณครูโชติวรรณ ซึ่งเป็นคุณครูที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน   และมากด้วยความสามารถพิเศษครับ/ค่ะ

» Read more

รักการอ่านและอาเซียนร่วมใจ

ทางโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนาจัดกิจกรรมรักการอ่านและอาเซียนร่วมใจขึ้น เพื่อให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ รักการอ่าน รักการค้นคว้า เกิดการใฝ่รู้ และนำไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน อีกทั้งส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้และจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามแนวทางการพัฒนา โดยคุณครูได้แบ่งเด็ก ๆ ออกเป็น 3 กลุ่มตามระดับชั้นเรียน นอกจากนักเรียนจะมีความสุขสนุกสนานแล้ว ยังได้รู้จักประเทศในกลุ่มอาเซียนได้แก่ ไทย ลาว เวียดนาม พม่า กัมพูชา สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน และมาเลเซีย มากขึ้นด้วย

» Read more

อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา จัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยขึ้น โดยมีคุณพ่อวีระ ผังรักษ์ เป็นประธานในพิธีเปิด เด็ก ๆ สนุกสนานกับการเรียนรู้จาก 3 ฐานกิจกรรม ได้แก่ ประเพณีสงกรานต์ การละเล่นไทย และขนมไทย นอกจากจะได้เข้าใจในความเป็นไทยมากขึ้น ผ่านทางการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ สรงน้ำพระพุทธรูป เล่นงูกินหาง ขี่ม้าก้านกล้วย เล่นมอญซ่อนผ้า ฝึกรำไทย และแต่งกายแบบไทยแล้ว เด็ก ๆ ยังได้ทานขนมเทียนที่ตนเองหัดทำด้วย

» Read more

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา รวม 49 คน เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ณ สวนน้ำพัทยาปาร์ค โดยมีคุณเดวิด คีทส์ ชาวอังกฤษ และเพื่อนชื่อคุณเจ็ฟฟรี่ย์ มาเป็นอาสาสมัคร และนำงบประมาณมาสมทบ เด็ก ๆ มีความสุขและสนุกกับกิจกรรมในวันนี้เป็นอย่างมาก ฝากขอบพระคุณคุณคีธ ซึ่งอยู่ที่อังกฤษ ที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมในวันนี้ด้วยครับ/ค่ะ

» Read more

วันเด็กแห่งชาติ ปี 2559

ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก ๆ โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนาได้จัดงานในวันเด็กแห่งชาติ ที่เวียนมาอีกครั้ง โดยมีกิจกรรมและกีฬาสีในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559 สำหรับน้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา และเด็กรุ่นอนุบาลของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ซึ่งได้สนุกสนานกับการใช้ทักษะต่าง ๆ เพื่อเล่นเกมชิงรางวัล มีความสุขกับขนมอร่อย ๆ เพื่อนน่ารัก ๆ และบรรดาผู้ใหญ่ที่แสนดี ตลอดจนได้เข้าใจในความหมายของคำขวัญ “เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต” ซึ่ง ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กรุณามอบให้เด็กไทยทุกคนในวันเด็กแห่งชาติปีนี้ “สุขสันต์วันเด็กครับ/ค่ะ”

» Read more