Monthly Archives: พฤศจิกายน 2015

กิจกรรมรักการอ่าน ครั้งที่ 2

โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ได้จัดกิจกรรมรักการอ่าน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 ขึ้นในวันที่ 27 พฤศจิกายน โดยสร้างแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ให้นักเรียนได้รับความรู้ ควบคู่กับความเพลิดเพลินสนุกสนาน ทำให้เด็ก ๆ ได้จดจำง่ายขึ้นผ่านทางกิจกรรมพิเศษ ซึ่งแบ่งกลุ่มตามระดับชั้นของนักเรียน

» Read more