Monthly Archives: พฤษภาคม 2015

พิธีเปิดศูนย์กิจกรรมเสรี

นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา รวมถึงเราทุกคนในมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ที่มีโอกาสต้อนรับคุณมอริส ดิมมัค ผู้บริหารของมูลนิธิโรสเอ็ดยูเคชั่น และบริษัท ASIC ประเทศอังกฤษ ในวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558 เวลา 14.30 น. ณ บริเวณชั้นสองของอาคารโรงเรียนฯ ในโอกาสเปิดศูนย์กิจกรรมเสรี ซึ่งทางมูลนิธิโรสเอ็ดยูเคชั่น ให้การสนับสนุนโครงการปรับปรุงในช่วงปิดภาคเรียนที่ผ่านมา คุณอังคณา กำเหนิดโทน ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และตัวแทนเด็ก ๆ แสดงความขอบคุณด้วยภาษามือ ต่อด้วยการที่ผู้แทนบริษัท อีวิชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ ได้มอบของขวัญเป็นสื่อบูรณาการให้กับเด็ก ๆ ในโอกาสพิเศษนี้ จากนั้น ด้วย คุณมอริส และเพื่อน คือคุณสตีเฟ่น แฮร์ริส นำน้อง ๆ ในโรงเรียน กว่า 40 คน เข้าเยี่ยมชมมุมร้านค้า มุมโรงละคร มุมบล็อกตัวต่อ มุมดนตรี และสื่อบูรณาการหลากหลายชุด ซึ่งเด็ก ๆ แต่ละชั้นเรียนจะได้ผลัดกันมาร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของแต่ละคนต่อไป ขอบพระคุณคุณมอริส และคุณสตีเฟ่นครับ/ค่ะ ขอพระอวยพรการเดินทางกลับ ครอบครัว และภารกิจของท่านเสมอ แล้ว […]

» Read more