Monthly Archives: กันยายน 2014

ทัศนศึกษาสวนนงนุช

ตามหน่วยการเรียนรู้ประจำสัปดาห์เรื่อง “สัตว์” ในห้องเรียน โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนาจัดให้เด็กๆ ได้ร่วมกิจกรรมการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ สวนนงนุช พัทยา โดยมีนักเรียนจำนวน 35 คน ในความดูแลของคุณครู 10 ท่าน ได้สัมผัสประสบการณ์จริงจากการชมสวนป่าเมืองร้อนและสวนพฤกษชาติ เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของพรรณไม้นานาชนิดและสัตว์ต่างๆ นอกจากจะได้ตื่นเต้นกับการป้อนอาหารสัตว์ และเห็นสัตว์หลากหลายประเภทอย่างใกล้ชิดแล้ว น้องๆ ยังได้ฝึกการเข้าสังคมและการใช้เงินในการซื้อของ ได้ทั้งความรู้ ความเพลิดเพลินกับบรรยากาศที่สวยงาม และได้เปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้นด้วย

» Read more