Monthly Archives: กรกฎาคม 2014

ทัศนศึกษา ณ ศูนย์ฝึกทหารใหม่

ตลอดสัปดาห์นี้ หน่วยการเรียนของเด็กๆ ที่โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา คือ “ต้นไม้” และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องต้นมะพร้าว ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ศึกษานอกสถานที่ โดยนักเรียนได้เดินทางพร้อมกับน้องๆ รุ่นอนุบาลของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา และบรรดาคุณครู ไปยังอำเภอสัตหีบ เมื่อถึงศูนย์ฝึกทหารใหม่ กองทัพเรือ มีการเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นทั้งแนวคิดและแนวปฏิบัติ ให้สามารถอยู่ได้อย่างพอมี พอเพียง พออยู่ และพอกิน จากคณะวิทยากร นำโดยเรือตรีศุภชัย เกิดเจริญพร ในโอกาสนี้ น้องๆ ได้เรียนรู้จากการมองและสัมผัสกับของจริง รวมถึงกระบือ เป็ด ไก่ และถ่านหุงต้ม อีกทั้งยังได้ปลูกต้นไม้คนละต้น และนำกลับมาดูแลต่อด้วย จากนั้น ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนได้เดินทางต่อไปยังฟาร์มกะลา หรือวันเดอร์ฟาร์ม เพื่อเติมพลังด้วยอาหารมื้อเที่ยง ต่อด้วยการชมสัตว์ต่างๆ โดยเฉพาะกระต่าย แพะ และแกะ ขอบพระคุณทุกท่านที่แบ่งปันทั้งความรู้ ประสบการณ์ และความสุขให้กับเด็กๆ ตลอดกิจกรรมในวันนี้ครับ/ค่ะ

» Read more

Visited the Recruit Training Center of the Royal Thai Navy

While learning from the weekly theme “Trees,” children of Sotpattana School for the Deaf went on a study tour to Sattahip. Along with the preschool kids of the Pattaya Orphanage, the young learners visited the Recruit Training Center of the Royal Thai Navy where they saw and experienced how our King’s renowned philosophy on Sufficiency Economy is possible and practical. The close view of various animals, especially buffaloes, for the first time made the children very excited. The resource persons, led by Sub-Lt Suphachai Kerdcharoenporn, introduced the party to farming activities and each child prepared a potted plant for which they would bring back and continue to care. In the afternoon, they stopped at the “Wonder Farm” to take a lovely lunch and be in touch with the various animals, i.e. rabbits and goats. Thank you very much for all concerned for this wonderful trip!

» Read more

โครงการรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2557

ในการจัดโครงการรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2557 นี้ ทางโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ใช้พื้นที่ด้านหน้า รวมถึงสนามหญ้าและสนามเด็กเล่นของโรงเรียน จัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อฝึกให้เด็กนักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ รักการอ่าน รักการค้นคว้า และมีความใฝ่เรียนรู้จนเป็นนิสัย น้องๆ ระดับอนุบาล 1 ได้เรียนรู้ท่าภาษามือที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ส่วนสมาชิกชั้นอนุบาล 2 และ 3 ได้เรียนการเขียนและสะกดคำต่างๆ โดยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเหล่านี้ จะนำไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ต่อไป

» Read more

“I Love Reading Programme”

The front yard of Sotpattana School for the Deaf is the venue for the implementation of the “I Love Reading” Programme for the current academic year. Children take part in various activities that promote their happy learning through reading, exploring, and researching. The level-1 students learn the essential signs for their daily communication while kids of levels 2 and 3 further develop their skills in writing and spelling. Each day, our preschoolers are encouraged to make use of their skills while the school is their resourceful learning centre.

» Read more

อบรมภาษามือไทย

โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนาในความดูแลของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา จัดกิจกรรม “อบรมภาษามือไทย” สำหรับผู้ปกครอง เป็นประจำทุกปี โดยปีนี้ ได้ใช้ช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 ก่อนช่วงวันหยุดยาว คุณพ่อวีระ ผังรักษ์ ผู้จัดการ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ได้กล่าวทักทายและให้กำลังใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในการเรียนรู้สัญลักษณ์ภาษามือ เพื่อนำไปใช้สื่อสารกับบุตรหลานที่มีความบกพร่องทางการได้ยินด้วยความเข้าใจอย่างถูกต้อง ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน มิตรภาพ อีกทั้งบรรดาผู้ปกครองยังได้รับประโยชน์กันถ้วนหน้า

» Read more

Workshop on Sign Language for Parents

Workshop on Sign Language for Parents: During the 2014 annual workshop on sign language, held by Sotpattana School for the Deaf on 10th July, just before the long weekend, parents of the pre-school kids made the most out of the programme. Rev. Michael Weera Phangrak, the School Director encouraged and wished participants well in the effort to communicate with their kids. Our teachers helped them practise basic but useful signs with lots of fun and enthusiasm. The friendship among the parents was also inspiring. Thanks to everyone and enjoy the holiday khrap/kha..

» Read more

ถวายเทียนพรรษา

“ถวายเทียนพรรษา” คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา พร้อมด้วยสมาชิกรุ่นอนุบาล และคุณครูผู้ดูแลจากบ้านเด็กกำพร้า แต่งกายสวยงามในชุดลายดอก เดินทางไปถวายเทียนเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ที่วัดบางละมุง อ. บางละมุง จ. ชลบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ก.ค. 57 เด็กๆ ตื่นเต้นกับกิจกรรมครั้งนี้มาก โดยได้เรียนรู้เกี่ยวกับวันสำคัญทางพุทธศาสนา และฟังเทศน์ฟังธรรมที่วัด เทียนที่ถวายจะเป็นประโยชน์สำหรับพระภิกษุสงฆ์ในการจุดบูชาตลอด 3 เดือนของกำหนดเวลาเข้าพรรษาประจำปี 2557 ที่กำลังมาถึงในอีก 2 วันนี้ นอกจากนี้ เด็กๆ ได้ใช้โอกาสนี้ เรียนรู้การสืบสานวัฒนธรรมไทยและอนุรักษ์ประเพณีของไทยด้วย

» Read more

Candle Parade for Buddhist Lent

Candle Parade for Buddhist Lent: Annually, children of Sotpattana School for the Deaf and Pattaya Orphanage travel to a local temple to offer the Lenten Candle to the abbots. This year, they head to the nearby Banglamung Temple. The candle will be used by the monks who will spend more time praying in the temple during the 3-month period of Lent. The activity is aimed at promoting the children’s knowledge of religious event and the conservation as well as promotion of the Thai tradition.

» Read more