http://sotpattana.ac.th
image
ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา
โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา พัทยา ได้เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (หูหนวก)
ระดับปฐมวัย อายุ 3-9 ปี ประจำปีการศึกษา 2555 มีทั้งประจำและไปกลับ โดยไม่เสียค่าเล่าเรียน ตั้งแต่ มีนาคม 2555 นี้ไป
ติดต่อได้ทุกวันทำการตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ
โทร (038) 416-426 ต่อ 140 หรือ 089-1559214
E-mail mailto:sotpattana@hotmail.com

ข่าวกิจกรรมความเคลื่อนไหว

image
กิจกรรมรักการอ่าน
ในการจัดโครงการรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2557 นี้ ทางโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ใช้พื้นที่ด้านหน้า รวมถึงสนามหญ้าและสนามเด็กเล่นของโรงเรียน จัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อฝึกให้เด็กนักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ รักการอ่าน รักการค้นคว้า และมีความใฝ่เรียนรู้จนเป็นนิสัย น้องๆ ระดับอนุบาล 1 ได้เรียนรู้ท่าภาษามือที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ส่วนสมาชิกชั้นอนุบาล 2 และ 3 ได้เรียนการเขียนและสะกดคำต่างๆ โดยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเหล่านี้ จะนำไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ต่อไป
image
ถวายเทียนพรรษา
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา พร้อมด้วยสมาชิกรุ่นอนุบาล และคุณครูผู้ดูแลจากบ้านเด็กกำพร้า แต่งกายสวยงามในชุดลายดอก เดินทางไปถวายเทียนเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ที่วัดบางละมุง อ. บางละมุง จ. ชลบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ก.ค. 57 เด็กๆ ตื่นเต้นกับกิจกรรมครั้งนี้มาก โดยได้เรียนรู้เกี่ยวกับวันสำคัญทางพุทธศาสนา และฟังเทศน์ฟังธรรมที่วัด เทียนที่ถวายจะเป็นประโยชน์สำหรับพระภิกษุสงฆ์ในการจุดบูชาตลอด 3 เดือนของกำหนดเวลาเข้าพรรษาประจำปี 2557 ที่กำลังมาถึงในอีก 2 วันนี้ นอกจากนี้ เด็กๆ ได้ใช้โอกาสนี้ เรียนรู้การสืบสานวัฒนธรรมไทยและอนุรักษ์ประเพณีของไทยด้วย
image
อบรมภาษามือไทย
โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนาในความดูแลของมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา จัดกิจกรรม ?อบรมภาษามือไทย? สำหรับผู้ปกครอง เป็นประจำทุกปี โดยปีนี้ ได้ใช้ช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 ก่อนช่วงวันหยุดยาว คุณพ่อวีระ ผังรักษ์ ผู้จัดการ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ได้กล่าวทักทายและให้กำลังใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในการเรียนรู้สัญลักษณ์ภาษามือ เพื่อนำไปใช้สื่อสารกับบุตรหลานที่มีความบกพร่องทางการได้ยินด้วยความเข้าใจอย่างถูกต้อง ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน มิตรภาพ อีกทั้งบรรดาผู้ปกครองยังได้รับประโยชน์กันถ้วนหน้า
image
จัดกิจกรรม “ยุวบัณฑิต”
โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา จัดกิจกรรม “ยุวบัณฑิต” ในวันที่ 7 มีนาคม 2557 ณ หอประชุมมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย ในปีการศึกษา 2556 จำนวน 8 คน ซึ่งเป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน จำนวน 6 คน เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จำนวน 1 คน และเด็กออทิสติก จำนวน 1 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1. เด็กชายคุณานนต์ ทองสาเทพ 2. เด็กชายชวพล รุ่งอำไพ 3. เด็กชายคุณภัทร วิริยกิจอนันต์ 4. เด็กชายอานุภาพ เวที 5. เด็กชายวรัญญู ถนอมธีระนันท์ 6. เด็กหญิงกานต์ชนก แสงศรี 7. เด็กหญิงธนภรณ์ เอี่ยมสำอาง และ 8. เด็กชายภูบดินทร์ กันแพงสี โดยมีบาทหลวงวีระ ผังรักษ์ ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับเด็กๆ ทั้งนี้ บรรดาผู้ปกครอง ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติจำนวนหนึ่ง ได้ให้เกียรติมาร่วมพิธีดังกล่าว ซึ่งถือเป็นการปิดปีการศึกษา 2556 อย่างสวยงามและอบอุ่น ขอให้บัณฑิตน้อยของเราทุกคนได้ก้าวหน้าต่อไป แล้วติดต่อกลับมาแจ้งข่าวคราวกันบ้างนะคะ/ครับ
หน้าแสดงผล/Pages : 1/38 ... [ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38