http://sotpattana.ac.th
image
ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา
โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา พัทยา ได้เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (หูหนวก)
ระดับปฐมวัย อายุ 3-9 ปี ประจำปีการศึกษา 2555 มีทั้งประจำและไปกลับ โดยไม่เสียค่าเล่าเรียน ตั้งแต่ มีนาคม 2555 นี้ไป
ติดต่อได้ทุกวันทำการตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ
โทร (038) 416-426 ต่อ 140 หรือ 089-1559214
E-mail mailto:sotpattana@hotmail.com

ข่าวกิจกรรมความเคลื่อนไหว

image
วันที่ 11 กันยายน 2552 โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา
ได้พานักเรียนไปทัศนศึกษาที่สวนเสือ อำเภอศรีราชา เพื่อเรียนรู้การใช้ชีวิตของสัตว์ ความเป็นอยู่ ความสามารถของสัตว์ต่างๆที่นำมาแสดง และเพื่อให้นักเรียนมีความเกิดความรักสัตว์มากขึ้น
image
วันที่ 9 กันยายน 2552 ทางโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา
ได้จำลองการจัด ?ตลาด? ขึ้นมาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ และตรงกับหน่วยการเรียนรู้ เช่น ชุมชนของเรา บุคคลที่หนูรู้จัก และเรียนรู้การซื้อขายแลกเปลี่ยนโดยใช้เงิน เป็นต้น ของที่นำมาขายจะเป็นของที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น เครื่องดื่ม ไอศกรีม ของเล่นผัก-ผลไม้ ขนม เสื้อผ้า โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องการใช้เงินจากครูก่อน จากนั้นจึงไปซื้อสิ่งของที่ตนเองต้องการได้
image
คณะผู้บริหารและบุคลากรมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
และโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา นำเด็กกำพร้าและเด็กพิการทางการได้ยิน ร่วมกับชาวไทยทั่วประเทศ แสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน ในวโรกาสครบรอบ 82 พรรษามหาราชา โดยการขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชา ในวันที่ ๙ เดือน ๙ ปี ๒๐๐๙ เวลา ๐๙.๐๙ นาที เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ่อหลวงของชาวไทย เป็นที่รักเคารพและอยู่ในดวงใจของเด็ก ๆ ทุกคนเสมอ ๙ ในดวงใจพวกหนู
image
วันฉลองแม่พระบังเกิด โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา
ซึ่งมีพระแม่มารีอาเป็นองค์อุปถัมภ์ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา จัดพิธีฉลองร่วมกัน นำโดยซิสเตอร์อธิการ สุพัตรา นนทสุวรรณ์ มีเด็กนักเรียนรุ่นอนุบาล ทั้งกลุ่มเด็กพิการทางการได้ยิน และเด็กกำพร้า ร่วมกันร้องเพลงแม่พระ ภาวนาเพื่อบรรดาผู้เป็นมารดา มอบดอกไม้ถวายพร และสวดขอพรให้พวกหนูเป็นเด็กดี จากนั้น เด็ก ๆ ก็ได้รับขนม-อาหารว่าง ซึ่งเชื่อว่าแม่พระประทานให้ ทำให้มีความสุขกันเป็นพิเศษ
หน้าแสดงผล/Pages : 28/37 ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 [ 28 ] 29 30 31 32 33 34 35 36 37